800 33 011

Man - Fre
08:00 - 16:00
NITO Personforsikring

Med NITO Personforsikring sikrer du deg selv og din familie økonomisk trygghet ved dødsfall og arbeidsuførhet

Visste du at:

 • Over 305 000 nordmenn er uføretrygdet i dag
 • Din inntekt kan bli mer enn halvert om du skulle bli arbeidsufør
 • Sykdom eller ulykke i ung alder kan i verste fall kan gjøre deg til minstepensjonist

Sykdommer, ulykker og dødsfall påvirker ofte flere enn bare den som rammes. Forsikring kan ikke endre det som har skjedd, men vil gjøre de økonomiske konsekvensene mindre.

Kan din familie beholde hjemmet med bare én inntekt? Vil barna få den oppveksten og de mulighetene du ønsker for dem hvis familien din må gå fra to til én inntekt? Har du eller din ektefelle/samboer økonomi til å kjøpe ut et særkullsbarn om det skulle bli aktuelt?

Med NITO Personforsikring har du flere valg

Forskjellen og fordelen med NITO Personforsikring kontra en forsikring gjennom banken, er at erstatningsutbetalingen går til deg eller dine etterlatte og ikke til banken for kun å nedbetale gjelden. Med NITO Personforsikring bestemmer dere selv hvordan en erstatningsutbetaling best kan benyttes.

NITO Personforsikring gir deg fleksibilitet i valg av forsikringsdekning. Med utgangspunkt i hvilket behov dere måtte ha for forsikring, bestemmer du selv om dere ønsker å sikre dere med: 

 • Erstatning ved varig arbeidsuførhet
 • Erstatning med dødsfall
 • Eller erstatning både ved Uførhet og Dødsfall

Nytt i 2015 - Psykologisk veiledning for medlemmet

Psykologi handler om menneskers opplevelser, tanker, følelser og atferd. Vi er individer, men vi opptrer også i sosiale sammenhenger. 

I følge statistikken vil rundt halvparten av den voksne befolkningen slite med psykiske lidelser som angst eller depresjoner i løpet av livet. Heldigvis viser den den samme statistikken at de aller fleste med milde til moderate psykiske vansker fungerer relativt greit i hverdagslivet.

For å kunne yte hjelp til medlemmer som på grunn av psykiske belastninger opplever svekket arbeids- og fungeringsevne har vi fra 1.1.2015 inkludert Psykologisk veiledning som en tjeneste i NITO Personforsikring.

Her kan du lese mer om tjenesten Psykologisk veiledning.

Hva koster NITO Personforsikring

Prisen er avhengig av tre forhold:

 1. Din og eventuelt din ektefelle/samboers alder
 2. Hvilken forsikringsdekning hver av dere velger:
  • Uførhet
  • Dødsfall
  • Både Uførhet og Dødsfall
 3. Hvilken forsikringssum hver av dere velger

Her kan du online beregne pris og bestille NITO Personforsikring.

Bestillingsprosessen er elektronisk. Når du har beregnet pris, kan du fylle ut bestillingsskjema og egenerklæring om helse direkte på nettet og signere elektronisk med BankID. 

Har du ikke BankID eller ønsker manuell behandling av din bestilling, kan du klikke på linken under.


Her finner du manuelt bestillingsskjema.

NITO Personforsikring leveres av ACE Europe Life Limited, org.no NO 992 136 987.